משאבי למידה

‘הרצוג העולמי’ מפתחת משאבי למידה דיגיטלים חדישים ותוכניות קידום ופיתוח מקצועי במקצועות היהדות לבתי ספר ברחבי העולם.